Sommige bioveiligheidsmaatregelen zijn zelfs wettelijk verplicht, dit zijn de zogenaamde “opgelegde” maatregelen. Een aantal dierenziektes moet in bepaalde landen worden gemeld om het risico van verspreiding te beperken. Deze ziektes kunnen vaak enorme economische verliezen veroorzaken en hebben grote gevolgen voor de gehele veeteeltsector.

Roam Technology experts in biosecurity

Een bioveiligheidsplan is op maat gemaakt

Veel aspecten van bioveiligheid zijn een kwestie van gezond verstand!

 • Elke boerderij is maatwerk – een uniek bioveiligheidsplan op maat van uw boerderij is van vitaal belang!
 • Zodra het bioveiligheidsplan is opgesteld, moet het worden gehandhaafd.
 • Producten die deel uitmaken van het programma moeten correct worden toegepast.
 • Een veehouder is de eerste poortwachter, maar vergeet niet alle andere mensen die op het bedrijf werken of het bezoeken.
 • Het bioveiligheidsplan moet regelmatig worden gecontroleerd.

Bioveiligheidspraktijken op veehouderijen en ranches omvatten ontsmetting, dierbeheer, voederbeheer, onderhoud van voorzieningen, mestverwerking en verwijdering van dode dieren.

Bij het opstellen van een bioveiligheidsplan op maat beginnen onze technische deskundigen met een beoordeling van uw bedrijf, waarbij zij 2 “ringen”, een buitenring en een binnenring, in beschouwing nemen om mogelijke risico’s en mogelijke verbeteringen vast te stellen.

De buitenste ring: "De buitenwereld buiten houden"

Enkele voorbeelden van belangrijke “buitenring”-maatregelen:

 • Handhaving van een goede handhygiëne
 • Reinigen en ontsmetten van apparatuur en voertuigen
 • Vermijden van contact tussen landbouwhuisdieren en wilde dieren
 • Het plaatsen van voetbaden, bezoekers vormen vaak een verhoogd risico
 • Bestrijding van ongedierte, zoals knaagdieren
 • ….

De binnenste ring: "de verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf tegenhouden"

Enkele voorbeelden van belangrijke “binnenring”-maatregelen:

 • Beginnen met een grondige reinigingsstap voor de desinfectie
 • Respecteer de contacttijd van het product
 • Aanbrengen van het product met het juiste gereedschap
 • Meten is weten: controleer uw doseringen
 • Plaatsen van voetbaden
Inner ring

Onze technische deskundigen zijn goed opgeleid om de risico’s op uw bedrijf in kaart te brengen en u te ondersteunen met advies op maat. Zij zijn altijd op de hoogte van de laatste informatie en kunnen u informeren over aanvullende maatregelen die u moet nemen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!