Zuivere processen leiden tot zuivere producten

Waterschaarste is een wereldwijd probleem dat mettertijd alleen maar zal toenemen. Water-recycling om waterverliezen te beperken door middel van innovatieve technieken en producten is daarom van vitaal belang in diverse industrieën, met name in de post-harvest sector waar grote hoeveelheden water worden gebruikt voor het sorteren en wassen van fruit en groenten.

Bovendien zijn groenten en fruit door het verminderde gebruik van bestrijdingsmiddelen en de opkomst van de biologische landbouw vaak vatbaarder voor ziekteverwekkers tijdens het vervoer, de verwerking en de opslag na de oogst.

post-harvest bananas

Hygiëne is de sleutel

Om voedselverliezen te beperken, is een integrerend hygiëneprotocol vereist dat doeltreffende reinigings- en ontsmettingsprocedures omvat voor alle materialen en machines die met groenten en fruit in contact komen. Ook de koelcellen waarin het voedsel vaak wordt opgeslagen, zijn potentiële plaatsen van besmetting en vereisen specifieke aandacht in het hygiëneprotocol.
Grondige reiniging en ontsmetting van materialen, machines en water die in contact komen met groenten en fruit is niet alleen nodig om kwaliteitsverlies te beperken, maar is ook van cruciaal belang voor de voedselveiligheid. Onvoldoende ontsmetting van sorteer-, transport- of waswater kan de microbiologische kwaliteit van het water ernstig in gevaar brengen en een bedreiging vormen voor de eindverbruiker.

Post-harvest bedrijven helpen schonere en veiligere processen tot stand te brengen

Roam Technology streeft ernaar hygiëneoplossingen aan te bieden die zijn afgestemd op de behoeften van elk individueel proces. Door oplossingen aan te bieden voor de reiniging en desinfectie van koelcellen, materialen en sorteerlijnen, alsook voor de desinfectie van transport- en waswater, kan ons technisch team uw bedrijf ondersteunen tijdens het volledige post-harvest proces.

Roam Technology biedt advies op maat voor duurzamere, schonere en veiligere processen.

Neem contact op met onze experts
Roam Technology support