De uitdaging

Het water uit de put, het beginpunt van het drinkwatersysteem voor de vleeskuikens, bleek vrij te zijn van ziekteverwekkers. In het drinkwatersysteem zelf werd echter de aanwezigheid van een biofilm ontdekt. Biofilms zijn sessiele gemeenschappen van micro-organismen, omgeven door een matrix van zelfgeproduceerde extracellulaire polymere stoffen. De in de biofilm aanwezige micro-organismen zijn bedrijfsspecifiek, maar in veel gevallen worden Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas geniculate en Pseudomonas aeruginosa geïdentificeerd. Ook Campylobacter spp., E. coli, Salmonella spp., enz. zijn biofilmvormende organismen die vaak in drinkwatersystemen voor runderen worden aangetroffen.

Het drinkwatersysteem van vleeskuikens is een ideale omgeving voor de vorming van biofilm om een aantal redenen: trage waterdoorstroming, hoge omgevingstemperaturen en de dragerstoffen van geneesmiddelen en additieven zoals vitaminen die via het water worden toegediend. Deze kunnen dienen als bron van voedingsstoffen voor de micro-organismen. Naast het gezondheidsrisico van de in de biofilm aanwezige ziekteverwekkers, kunnen ook medicijndeeltjes in de matrix van de biofilm worden opgevangen. Dit kan leiden tot onderdosering van de dieren, wat een risico voor hun gezondheid inhoudt en waardoor zich resistente stammen kunnen ontwikkelen. Ook de smaak en de geur kunnen negatief worden beïnvloed.

Onze oplossing

De boer schakelde over van chloordosering op Huwa-San TR-50. Vóór het begin van de nieuwe cyclus, toen de gebouwen leeg waren, werd een terminale desinfectie van het watersysteem uitgevoerd. De kwaliteit van het drinkwatersysteem werd gehandhaafd met een lagere dosering van Huwa-San TR-50. De biofilm in de leidingen van het drinkwatersysteem werd gecontroleerd, ook het startwater en het water van het drinkwatersysteem zelf werden bemonsterd. Een stabiel residu kon worden gehandhaafd, wat wijst op een schoon systeem.

Leeftijd: 15 dagen
Leeftijd: 43 dagen

De landbouwer heeft de wateropname gecontroleerd en heeft kunnen constateren dat de overstap naar Huwa-San TR-50 tot een toename van de wateropname heeft geleid. De wateropname is een belangrijke parameter omdat het een indicatie geeft van de gezondheid van de vleeskuikens. Zieke vleeskuikens drinken immers minder dan gezonde vleeskuikens. Bovendien zei de boer dat het strooisel erg droog was gezien de grotere wateropname. Ook het sterftecijfer en de algemene gezondheid van de slachtkuikens werden door de veehouder gecontroleerd en de resultaten waren veelbelovend.

Gebruikte producten

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Biofilm-preventie op Vale farm

Vale Farm is een producent van scharreleieren even buiten Winchester, het Verenigd Koninkrijk, die veel van de plaatselijke pubs, restaurants, hotels en cafés voorziet van scharreleieren. Onlangs hebben zij de waterkwaliteit van het drinkwater voor hun kippen onder de loep genomen.