Preventing Blossom End Rot in Tomatoes with Ambiorix

De uitdaging

Intensieve teelt kent vele uitdagingen, waaronder het leveren van voldoende macro- en micronutriënten door kunstmest. Zo niet, dan kunnen symptomen zoals neusrot, veroorzaakt door een calciumtekort, gemakkelijk optreden. Je gewas aanvullen met deze voedingsstoffen is echter één ding, maar de formule en de omstandigheden waarin ze zich bevinden bepalen volledig de uiteindelijke beschikbaarheid.

Bovendien vereist de constante ziektedruk het gebruik van ontsmettingsproducten of -technieken die de meststoffen kunnen aantasten. Idealiter brengt een specifieke meststof met voedingsstoffen deze voedingsstoffen over op de planten onder verschillende omstandigheden en is deze ook compatibel met verschillende ontsmettingsmethoden. Ambiorix combineert al deze eigenschappen in één product.

Het percentage tomaten met neusrotsymptomen na behandeling met Ambiorix of DTPA3%.

Onze oplossing

Om de kracht van Ambiorix volledig aan te tonen, werd een proef met tomaten (Savantas) op de Botany uitgevoerd. Bloesemrot werd geïnduceerd in dit onderzoek om de effectiviteit van Ambiorix en het vaak gebruikte DTPA 3% (ijzerchelaat) in het voorkomen van deze aandoening te vergelijken. Het gebruik van Ambiorix als ijzermeststof resulteerde in een over het algemeen hogere opbrengst gedurende de hele teelt in vergelijking met de DTPA 3% behandeling.

Bovendien verminderde het percentage vruchten met neusrotsymptomen aanzienlijk bij elke oogst. Dit geeft aan dat Ambiorix, naast het feit dat het een ideale bron van ijzer is, ook de opname van andere kationische voedingsstoffen zoals calcium verbetert.

Om de volledige compatibiliteit van Ambiorix met ontsmettingsmiddelen aan te tonen, vergeleek de Universiteit Gent bovendien het effect van UV + H2O2 en O3 op Ambiorix en andere vaak gebruikte ijzermeststoffen. Het is duidelijk dat Ambiorix door geen van de gebruikte ontsmettingsmethoden wordt aangetast, waardoor een effectieve ontsmetting wordt gegarandeerd zonder dat de beschikbaarheid van ijzer in gevaar komt.

Percentage ijzer in oplossing na O3-behandeling (A) en na toevoeging van H2O2 en UV-behandeling (B).

Gebruikte producten

Ambiorix is een innovatieve CE-gemarkeerde ijzermeststof op basis van polyfosfaattechnologie. Het product zorgt er dus voor dat er altijd ijzer beschikbaar is voor je gewassen.

Ambiorix, powered by Prayon.

Sili-Fert P-behandeling bij Nederlandse komkommerteler

Een bekende komkommerteler in Nederland wilde zijn teeltmethoden en eindproducten naar een hoger niveau tillen. Er werd een proef met Sili-Fert P opgezet.