De uitdaging

Voordat men kan beginnen met het lakken van autobumpers, moeten de kunststof onderdelen eerst worden gewassen om vuil, puin, resten en lichte olie- of vetverontreiniging te verwijderen.

Het conventionele wasproces omvat vele fasen:

  • Was met fosforzuur,
  • Verschillende spoelstadia,
  • Spoelen met gedeïoniseerd water.

De productie van water met een ultralaag geleidingsvermogen is zeer kostbaar, en er was geen manier om dit water voor hergebruik te recupereren. Het meeste werd naar de afvoer gestuurd. Het bedrijf probeerde dit water te recycleren, maar na een jaar werking waren biofouling en biofilm een belangrijk probleem geworden in het leidingnet.

Er werden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd om dit probleem uit de weg te ruimen, maar dit resulteerde de week erna in nieuwe verontreiniging.

De oplossing

Het bedrijf introduceerde Huwa-San TR-50 om alle biofilm te verwijderen en zo de waterkwaliteit te verbeteren. De ontsmettingsprocedure werd in 2 stappen uitgevoerd.

  • De eerste stap was het verwijderen van de biofilm uit de leidingen. Een schokdoseringvan Huwa-San werd geadviseerd, waardoor een aanzienlijk deel van de opgebouwde biofilm in slechts een paar uur tijd werd verwijderd. Toen alle biofilm en biofouling uit het leidingsysteem waren verwijderd, werd de juiste hoeveelheid en kwaliteit water geproduceerd.
  • Ten tweede werd Huwa-San TR-50 na de schokbehandeling continu in de hoofdtank gedoseerd, met een constante dosering. Het laatste spoelwater kon dan veilig worden opgevangen en teruggepompt naar het waterzuiveringssysteem voor herreiniging. Het kan vervolgens opnieuw worden gebruikt als zuiver gedeïoniseerd water.

Huwa-San TR-50

Industrieel hygiënemanagement – Cosmetische industrie

Roam Technology werd eind jaren 90 benaderd door een van 's werelds grootste cosmeticabedrijven. In die tijd gebruikten zij een mengsel van traditionele ontsmettingsproducten, wat tot problemen leidde.