Onze hoogopgeleide technische specialisten ondersteunen telers bij hun dagelijkse activiteiten, maar ook op belangrijke momenten, zoals bij een uitbraak van een ziekteverwekker of tijdens de teeltwissel. Ons productassortiment wordt ondersteund door het uitgebreide advies van ons team, de modernste bewakingstechnieken en gedetailleerde richtlijnen voor het verbeteren van de bioveiligheid op boerderijen.

vertical_farm_lettuce

Het beste halen uit elke hectare, overal

Dankzij glastuinbouw kunnen telers over de hele wereld het kweekklimaat strikt onder controle houden, wat de opbrengst en kwaliteit van de eindproducten ten goede komt. Het stelt de telers in staat meer te produceren met minder middelen, terwijl ze toch oog blijven houden voor kwaliteit, voedselveiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Technologie evolueert snel, vooral in de hightech tuinbouw. Verticale landbouw en robotisering zijn in opmars, waardoor landbouw overal kan worden bedreven (daken, supermarkten, …).

Water, waar het leven begint

Aangezien de watervoorraden in bepaalde regio’s steeds schaarser worden, helpt precisie-irrigatie de teler de verminderde beschikbaarheid van zoet water aan te pakken door water en meststoffen op een preciezere en efficiëntere manier toe te dienen. Circulariteit wordt ook steeds belangrijker. Het stelt telers in staat om meer dan 95% van het gebruikte water te hergebruiken en vermindert de verspilling van meststoffen. Veel telers aarzelen echter nog om over te schakelen op gesloten watersystemen omdat ziektes zich via water kunnen verspreiden.

Het begeleiden van telers door de ontwikkeling van een hygiëneprotocol op maat om deze uitdagingen aan te gaan, maakt deel uit van onze missie. Het bepalen van hun behoeften, en hen bijstaan in hun dagelijkse activiteiten, ook op belangrijke momenten zoals de teeltwissel, maakt deel uit van onze dienstverlening.

Landbouwers helpen bij een groenere toekomst

Een groter bewustzijn bij de consumenten, gecombineerd met strenge voorschriften, doen de vraag naar “schone en groene” producten toenemen. Gewassen zullen moeten worden geteeld met een verminderd gebruik van pesticiden en fungiciden.

De ontwikkeling van alternatieve manieren om plagen en ziekten te bestrijden (b.v. Integrated Pest Management) is van cruciaal belang. In combinatie met een goed hygiënebeleid met oog voor water en milieu zal dit telers helpen om op een duurzamere manier om te gaan met ziekten van virale (ToBRFV, TMV, CMV, …), bacteriële(Agrobacterium, Xanthomonas, Erwinia, Clavibacter) of schimmeloorsprong(Fusarium, Phytium, Phytophtora, …).

Roam Technology biedt u advies op maat voor een groenere aanpak en hoger rendement.