Zorggerelateerde infecties

De wetenschap heeft aangetoond dat zorggerelateerde infecties, ook bekend als ziekenhuisinfecties of hospital-acquired infections (HAI’s), niet alleen worden overgedragen door andere patiënten, maar ook door zorgpersoneel, of zelfs worden overgebracht via water of lucht.
De directe omgeving van de patiënt kan ook een belangrijke bron van nosocomiale en kruisinfecties zijn. Van veel micro-organismen die deze infecties veroorzaken (waaronder MRSA en COVID-19) is bekend dat ze in ziekenhuisomgevingen voorkomen en dat ze op droge oppervlakken dagen, weken en zelfs maanden kunnen overleven.
Bij een uitbraak moet de infectiebron van de rest van het ziekenhuis worden geïsoleerd en moet de intensiteit van het reinigings- en desinfectieprogramma worden opgevoerd.

Van elke 100 gehospitaliseerde patiënten zullen 7 in ontwikkelde en 10 in ontwikkelingslanden ten minste één zorginfectie oplopen.

WHO
Use of Roam Technology products in healthcare
Medical environment

Antibiotica-resistentie

Een andere factor die preventie nog crucialer maakt voor de gezondheidszorg, is resistentie tegen verschillende generaties antibiotica. Patiënten rekenen erop dat het ziekenhuis hen een schone en veilige omgeving biedt. Daarom is het van het grootste belang om de driehoek van kruisbesmetting (besmet oppervlak – handen van het zorgpersoneel – vatbare patiënten) te doorbreken door reiniging en desinfectie.

COVID-19

Sinds begin 2020 is de hele wereld gericht op het nemen van maatregelen om de uitbraak van COVID-19 aan te pakken en de gevolgen van deze enorme crisis te verzachten. Goede hygiënische maatregelen werden een onderdeel van het dagelijks leven, van handen wassen, “afstand houden”, tot het dagelijks gebruik van alcoholgels, ontsmettingsmiddelen en gezichtsmaskers.

COVID-19 wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2, een ingekapseld virus dat behoort tot de familie van de Coronaviridae. Besmetting met het coronavirus kan plaatsvinden na contact met besmette oppervlakken of voorwerpen, gevolgd door aanraking van de neus, ogen of mond. Door veelgebruikte woon- en werkruimtes systematisch te ontsmetten wordt virusoverdracht voorkomen, een cruciale stap om een uitbraak onder controle te krijgen en de infectiedreiging een halt toe te roepen.

Roam Technology staat aan uw zijde in de strijd tegen deze bedreigingen door hygiëneoplossingen aan te bieden die bijdragen aan een schone, veilige werk- en leefomgeving, zodat uw gezin, werknemers en klanten gezond blijven.

COVID-19