Welke producten hebben een bewezen werking tegen het coronavirus / COVID-19?

COVID-19 wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2, een ingekapseld virus dat behoort tot de familie van de Coronaviridae. Coronavirussen hebben hun naam te danken aan hun vorm. Immers, wanneer wetenschappers de virusdeeltjes onder een elektronenmicroscoop bekijken, lijken zij te zijn omgeven door een “kroon” (corona in het Latijn). Binnen een paar maanden veroorzaakte dit virus een pandemie.

SARS-CoV-2 tast, onder andere, de luchtwegen aan. Een gezonde persoon kan besmet raken wanneer zijn eigen slijmvliezen blootgesteld worden aan besmettelijke druppeltjes die (bij het hoesten of niezen) geproduceerd worden door een persoon die besmet is met SARS-CoV-2. Besmetting met het nieuwe coronavirus kan ook plaatsvinden na contact met besmette oppervlakken of voorwerpen, gevolgd door aanraking van de neus, ogen of mond. Door veelgebruikte woon- en werkruimtes systematisch te ontsmetten wordt virusoverdracht voorkomen, een cruciale stap om een uitbraak onder controle te krijgen en de infectiedreiging een halt toe te roepen.

Slechts enkele weken na het begin van de pandemie werden research en development bij Roam Technology geïntensiveerd, waarbij de nadruk werd gelegd op de doeltreffendheid van onze producten tegen coronavirussen. In de onderstaande tabel staan de producten die werkzaam zijn tegen omhulde virussen en dus ook tegen het coronavirus. De Roam Alco-gel is alleen op aanvraag verkrijgbaar.

Huwa-San TR-3

 

 

EN 14476, omhulde virussen Schone omstandigheden PASS
EN 14476, omhulde virussen Vuile omstandigheden PASS
EN 14476, volledige virucidale werking Schone en vuile omstandigheden PASS
Huwa-San TR-12,5 Afnor NF T72-281 Volledige virucidale activiteit, schone omstandigheden PASS
Roam Alco-gel

 

EN 14476, omhulde virussen Schone omstandigheden PASS

Hoe bescherm je jezelf tegen Covid-19 als je naar je werk gaat?

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO (World Health Organization), en verschillende overheidsinstituten hebben een lijst maatregelen verspreid om verdere verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen.

Was regelmatig uw handen met water en zeep:
Regelmatig handen wassen vermindert de kans op overdracht. Bovendien is zeep zeer effectief in het inactiveren van SARS-CoV-2. Dit virus bestaat uit genetisch materiaal dat wordt beschermd door capsideproteïnen, die op hun beurt zijn omgeven door een omhulsel dat is opgebouwd uit fosfolipiden (die vetzuren bevatten) en proteïnen (figuur 1). Dit omhulsel wordt verstoord door zeep, die het vermogen heeft vetten op te lossen. Regelmatig en grondig uw handen wassen met zeep helpt dus het risico op COVID-19 te verminderen.

Ontsmet ruimten en materialen die vaak worden aangeraakt:
Wanneer een besmette persoon materialen aanraakt of besmettelijke ademhalingsdruppels op een oppervlak terechtkomen, zal het gebied dus gedurende langere tijd besmet zijn. Wanneer een gezonde persoon daarna in contact komt met de besmette plek, kan overdracht van het virus plaatsvinden, maar alleen als de gezonde persoon het gezicht, de neus, de mond of de ogen aanraakt. Daarom zal het systematisch ontsmetten van veelgebruikte ruimten in combinatie met het wassen van de handen de kans op overdracht van het virus verkleinen.

Houd afstand:
SARS-CoV-2 kan zich verspreiden via ademhalingsdruppeltjes die door een besmet persoon worden uitgestoten. Geadviseerd wordt om een sociale afstand van ten minste 1,5 meter te bewaren.

Hoest of nies in een zakdoekje en gooi het zakdoekje weg:
Bij het niezen of hoesten worden kleine druppeltjes met virussen de omgeving in gestuwd die zich tot 8 meter1 ver kunnen verplaatsen. Daarom is het belangrijk bij het niezen en hoesten een tissue te gebruiken, om te voorkomen dat de ziekte wordt overgebracht op omstanders.

Blijf thuis als u zich ziek voelt:
Quarantaine is een zeer oude, maar niettemin efficiënte manier om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Thuisblijven als u zich ziek voelt, voorkomt verdere overdracht van SARS-CoV-2.