• RoamTechnology_livestock_icon De bescherming van de gezondheid van dieren helpt ons de impact op het milieu te verminderen. Bij Roam Technology weten we dat gezonde dieren productiever zijn en een lagere uitstoot hebben. Het is onze missie om duurzame agro-oplossingen te ontwikkelen voor de veehouder. Ons productassortiment wordt ondersteund door uitgebreid advies, geavanceerde bewakingstechnieken en gedetailleerde richtlijnen over hoe de bioveiligheid op landbouwbedrijven kan worden verbeterd.

Een sector met uitdagingen

De veehouderij is nu al een van de meest veeleisende sectoren op het gebied van hulpbronnengebruik en emissie-intensiteit. Denk aan landgebruik voor voedergewassen en begrazing, maar ook aan mestuitscheiding, dat het grondwater of het water dat voor gewassen en als drinkwater voor dieren wordt gebruikt, kan verontreinigen.
Bovendien zetten diverse eisen van de consument de landbouwers onder druk om de productiviteit en de duurzaamheid van hun activiteiten te verhogen. Enkele van deze eisen zijn lagere prijzen, dierenwelzijn en vermindering van het gebruik van antibiotica. Om aan hogere normen en strengere voorschriften te voldoen, biedt Roam Technology duurzame oplossingen die bijdragen tot gezonde dieren en een gezonde wereld, waarbij tegelijk de impact op het milieu geminimaliseerd wordt.

Roam Technology_Farmchicken

Een groeiende sector

Hoewel de vraag naar vlees en andere dierlijke producten in de meeste ontwikkelde landen licht is gedaald, neemt de vraag wereldwijd nog steeds toe. Door de bevolkingsgroei, de verstedelijking en de toenemende welvaart wordt de behoefte aan dierlijke producten steeds groter en de verwachting is dat de vraag de komende decennia nog zal toenemen.
Dit voortdurende groeiproces zal leiden tot meer technologische innovaties, schaalvergroting van landbouwbedrijven en een behoefte aan verhoging van de productiviteit. Dankzij onze wereldwijde aanwezigheid kunnen wij onze oplossingen aan uw bedrijf leveren, op maat van uw specifieke behoeften, up-to-date met de nieuwste inzichten en technologieën.

Bioveiligheid

Gezondheidsproblemen en ziektes kunnen de efficiëntie van de dierlijke productie met meer dan 20% verminderen. Een goed bioveiligheidsprogramma is een doeltreffende manier om het risico op een ziekte-uitbraak en de verspreiding van een besmettelijke ziekte van dier tot dier, en zelfs van dier tot mens (de zogenaamde zoönoses) te beperken. Het is een cruciaal onderdeel om een boerderij economisch levensvatbaar te houden.

Voorkomen is beter dan genezen.

Desiderius Erasmus

Ontdek meer over ons bioveiligheidsprogramma voor vee!

Meer ontdekken
COVID-19

Leer meer

Roam Technology bedient een grote verscheidenheid aan veehouderijbedrijven. Of u nu een fokker bent van biggen, koeien, kamelen of schapen, wij kunnen u helpen! Door de jaren heen hebben wij ons gespecialiseerd in varkens en pluimvee. Ontdek meer over onze Agro Solutions voor varkens en pluimvee

Pigs - Livestock
BINNENKORT BESCHIKBAAR
BINNENKORT BESCHIKBAAR