Biostimulants for resilient plants

Biostimulanten zijn levende of niet-levende elementen die kunnen worden toegepast op gewassen om hun groei en ontwikkeling te verbeteren, evenals hun vermogen om stress te verdragen, waardoor de veerkracht en algemene gezondheid van de planten toeneemt! Deze producten zullen vorm geven aan de toekomst van een duurzame land- en tuinbouw, die zich voortaan zal moeten aanpassen in de richting van een meer ecologische aanpak.

Op welke manier hebben biostimulanten invloed op deze planten? Welnu, ze zijn bestand tegen verschillende omgevingsstressoren zoals droogte, hitte, kou, zoutgehalte, plagen en ziekten. Dit maakt biostimulanten aantrekkelijk voor duurzamere en milieuvriendelijkere plantproductiemethoden. Deze biostimulanten bevorderen ook de groei van wortels en scheuten, verhogen het aantal bloemen en vruchten en verbeteren de kwaliteit van de gewassen, wat leidt tot een hogere opbrengst.

biostimulants can help to reduce the use of traditional plant production products

Omdat klimaatverandering de weerpatronen blijft veranderen en de frequentie van extreme weersomstandigheden blijft verhogen, is het belangrijker dan ooit om planten te hebben die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit is vooral waar in regio’s waar droogte, hittegolven en andere klimaatgerelateerde gebeurtenissen de laatste jaren vaker voorkomen. Het moet vermeld worden dat biostimulanten kunnen helpen om het gebruik van traditionele plantproductie producten te verminderen, maar ze zijn geen volledige vervanging. In sommige gevallen kunnen synthetische middelen nog steeds nodig zijn om plagen en ziekten effectief te bestrijden.

Het is duidelijk dat het gebruik van biostimulanten een belangrijke stap voorwaarts is in duurzame land- en tuinbouw en dat we een veerkrachtiger en milieuvriendelijker voedselsysteem kunnen creëren dat de komende jaren beter kan voorzien in de behoeften van mensen en de planeet.