Russian green mottle mosaic virus suppressed with Huw-San

De aanwerving van onze zeer bekwame en ervaren Technical Sales specialist Evgeniy Serdega begin 2020 en de recente vorming van strategische lokale partnerschappen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij onze aanwezigheid en ondersteuning in deze regio verbeteren.

Een recent, succesvol Huwa-San project was met één van de grootste producenten van verse groenten in Rusland. Deze prestigieuze klant kweekt het hele jaar door ecologisch zuivere groenten die in de sector bekend staan om de hoogste kwaliteitsnormen. Begin dit jaar hadden zij te kampen met virusproblemen bij hun serre-komkommergewassen door een uitbraak van het “Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)”. Dit agressieve virus veroorzaakte een aantal aanzienlijke problemen die resulteerden in een besmettingsgraad van ongeveer 80% van de gewassen.

Russian green mottle mosaic virus suppressed with Huw-San

Het bedrijf nam contact op met Roam Technology en Evgeniy had al snel een ontmoeting met hen om te bespreken hoe we dit probleem zo snel mogelijk konden helpen oplossen. Onmiddellijk werd een volledige beoordeling van de site gemaakt en werden de nodige watermonsters genomen en door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. Op basis van deze resultaten werd een gedetailleerd actieplan ontwikkeld, waarin de verschillende toepassingen van Huwa-San TR-50 op een gerichte en efficiënte manier werden ingezet. Roam Technology ontwierp nauwgezette richtlijnen en protocollen om ervoor te zorgen dat de klant en zijn teams ter plaatse Huwa-San TR-50 altijd correct gebruikten. Zo werd het volledige potentieel van het product om de infectieproblemen op te lossen, benut.

Het Roam Technology team, en in het bijzonder Evgeniy, heeft ons echt enorm goed geholpen. Hun technische en wetenschappelijke ondersteuning is anders dan eender wat we ooit hebben meegemaakt.

Oogstmanager bij vooraanstaande Russische groenteproducent

Toen deze protocollen eenmaal waren ingevoerd en het gebruik van Huwa-San TR-50 volledig was geïmplementeerd in de dagelijkse activiteiten van de teler, werd het percentage komkommerbesmettingen tot een minimum teruggebracht. Dit heeft een enorm verschil gemaakt in zowel de kwaliteit van de eindproducten als de opbrengst, waardoor de impact van het virus onder controle is gehouden en de klant volledig werd ondersteund.