Phytophthora outbreak tackled by Huwa-San

Phytophthora wortelrot is een bodemziekte die een groot aantal planten kan doden en een verwoestend effect kan hebben als deze niet snel en efficiënt wordt aangepakt. Van Riet wendde zich tot Royal Brinkman voor een oplossing. Na hun beoordeling van het probleem, besloten de technische specialisten van Brinkman dat Huwa-San de perfecte oplossing was voor dit probleem.

Phytophthora outbreak tackled by Huwa-San

Het technische tuinbouwteam van Roam Technology en Herman Maassen van Royal Brinkman werkten samen om dit infectiepercentage zo snel en efficiënt mogelijk omlaag te krijgen. De aanpak, waarbij het irrigatiesysteem onder water werd gezet met een hogere Huwa-San dosering, gecombineerd met de installatie van een proportioneel doseringssysteem, werd door Van Riet aanvaard en het project ging van start. Ondersteuning ter plaatse, technische kennis, regelmatige controles en metingen waren allemaal cruciale elementen in ons plan van aanpak.

We waren erg blij met de resultaten van het gebruik van Huwa-San, en met de technische ondersteuning van zowel de Roam Technology als de Royal Brinkman support teams.

Vincent Van Riet, eigenaar bij de Nederlandse sierteeltkweker Vincent Van Riet

Al na 8 weken zag Van Riet een fenomenale vooruitgang in wortelontwikkeling, in de algehele groei en in de opname van voedingsstoffen. De planten die ernstig doorPhytophthora waren aangetast, vertoonden een systematisch herstel dankzij het gebruik van Huwa-San. Tot dusver zijn de oogstverliezen tot bijna nul gereduceerd, en de siergewassen vertonen een algemene verbetering van de gezondheid. Bij een oogst van 100.000 planten betekent dit dat Van Riet dankzij het marktleidende Huwa-San Silver Stabilised Hydrogen Peroxide een uitval van ongeveer 50.000 planten in één oogst heeft kunnen voorkomen.