A_clean_water_system_at_Lisianthus_ grower_Lugt_Lisianthus_02

Een goede waterkwaliteit is zeer belangrijk bij de teelt van Lisianthus, omdat deze plant in volle kasgrond wordt geteeld en gevoelig is voor schimmels, waaronder Fusarium. Ziektekiemen kunnen zich gemakkelijk verspreiden door het water in de kwekerij. Bacteriën en schimmels voelen zich op hun gemak in de biofilm aan de binnenkant van de leidingen. Daar vermenigvuldigen ze zich en veroorzaken ze verstoppingen. Het resultaat is een ongelijkmatige watergift. Dit is zeer ongewenst, want het veroorzaakt droge plekken en een ongelijkmatige groei van het gewas.

Een goede waterkwaliteit is zeer belangrijk bij de teelt van Lisianthus. Zonder waterbehandeling zal in elk bewateringssysteem een opeenhoping van biofilm te zien zijn.

Wesley Van Der Lugt
A_clean_water_system_at_Lisianthus_ grower_Lugt_Lisianthus
Jef Van Gorp van Roam Technology

Lugt Lisianthus had een oplossing nodig om hun irrigatiesysteem te reinigen en om daarna de waterkwaliteit op een hoog peil te houden. In juni 2020 zijn ze begonnen met het toevoegen van Huwa-San als waterbehandelingsmiddel, op advies van de productspecialist hygiëne en desinfectie Dirk Timmers van Royal Brinkman. Dirk en technisch specialist Jef van Gorp van Roam Technology ondersteunen sindsdien Lugt Lisianthus.

Dirk legt uit: “Huwa-San wordt proportioneel gedoseerd in het irrigatiewater via een flow-controlled doseersysteem. Voor we beginnen met doseren, doen we eerst een nulmeting van Huwa-San en zorgen we voor een uitgebreide training op locatie bij de teler. Ook zorgen we voor gerichte opvolging en technische begeleiding gedurende het hele jaar. Samen denken we met de klant mee om te komen tot de beste aanpak tegen vervuiling en voor het voorkomen van verstoppingen in het watersysteem.”

Jef van Gorp van Roam Technology: “Bij Lugt Lisianthus worden elk kwartaal wateranalyses genomen in de kas, van de bovenirrigatie, de onderirrigatie, bij de unit en in het bassin. Deze monsters worden vervolgens door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd, er wordt een rapport gemaakt van de resultaten en er wordt locatie-specifiek advies gegeven. Dat advies kan gaan over de dosering, remediërende maatregelen of verandering van protocollen.”

Jef vervolgt: “Met een digitale waterstofperoxidemeter kunnen we de hoeveelheid Huwa-San TR-50 op elk punt in het watersysteem heel nauwkeurig meten. Het is prettig om snel te merken dat de concentratie die je op de doseerpomp instelt, ook in de leidingen gemeten kan worden. Op deze manier is de kweker er zelf ook van overtuigd dat het product overal terecht komt. Met teststrips kan de kweker ook gemakkelijk tussentijdse metingen doen. Zo kan hij snel het waterstofperoxidegehalte meten. Met deze teststrips kun je binnen enkele seconden zien welke concentratie van de Huwa-San TR-50 in het water aanwezig is.”

Het gebruik van Huwa-San heeft bij Lugt Lisianthus tot geweldige resultaten geleid; volgens de kweker is het irrigatiesysteem sindsdien ‘brandschoon’, waardoor micro-organismen minder kans krijgen zich in de kwekerij te verspreiden. Dit leidt tot gezondere gewassen. Bovendien hoeft de teler niet langer twee keer per jaar de sproeiers één voor één los te draaien om de zeven te reinigen. Dit heeft tot aanzienlijke arbeidsbesparingen geleid.