Huwa-San's effectivity ToBRFV prevention

Als een plant eenmaal geïnfecteerd is, is het proces onomkeerbaar. Alle aandacht moet uitgaan naar preventie, waarvoor een strikt hygiëneplan de basis moet vormen. Een grondige ontsmetting van de hele kas tijdens de teeltwisseling is een belangrijke stap in dit hygiëneplan. Voordat dit desinfectieproces plaatsvindt, moet de kas volledig worden schoongemaakt en moet al het organische plantenmateriaal worden verwijderd. Dit is erg belangrijk, want het virus is erg hardnekkig en gemakkelijk overdraagbaar.

Recent onderzoek van Roam Technology in het gerenommeerde onderzoeksinstituut Scientia Terrae naar ToBRFV heeft aangetoond dat Huwa-San effectief is in het doden van ToBRFV met een eenmalige toepassing van 1% concentratie van Huwa-San TR-50 (contacttijd: 14 uur). Met de teeltwisselingsperiode in zicht is opnieuw bewezen dat Huwa-San een belangrijke rol kan spelen bij het schoonmaken van de kas, zowel in het waterirrigatiesysteem als voor oppervlakken.

Huwa-San's effectivity ToBRFV prevention

Met Huwa-San TR-50 wordt algemene hygiëne naar een hoger niveau getild. Met Huwa-San kun je het risico op besmetting met virussen drastisch verminderen en omdat Huwa-San ook is geverifieerd voor gebruik op locaties met biologische voeding, is het geclassificeerd als een ‘Niet afspoelen, laten zitten desinfectiemiddel’.