De uitdaging

Ziekteverwekkers die op de kersen aanwezig zijn, kunnen zich snel in het water opstapelen, wat tot mogelijke kruisbesmetting van de vruchten kan leiden. Daarom is het zowel voor de voedselveiligheid als voor de kwaliteit van het fruit van cruciaal belang dat de microbiologische verontreiniging van het koelwater naar behoren wordt gecontroleerd en indien nodig door desinfectie wordt beperkt.

Onze oplossing

Om de doeltreffendheid van Huwa-San TR-50 bij het verminderen van het aantal micro-organismen in koelwater te onderzoeken, werd in samenwerking met PC Fruit een onderzoeksproject opgezet waarbij Huwa-San TR-50 werd gebruikt om het water van een hydrocooler te desinfecteren. De test bestond uit twee delen:

1. Doeltreffendheid van Huwa-San TR-50 bij de ontsmetting van koelwater

Tijdens het gebruik van de hydrocooler werd een continue concentratie van Huwa-San TR-50 in het koelwater gehandhaafd. Er werden waterstalen genomen vóór en na toevoeging van Huwa-San TR-50 en deze werden door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd.

Aëroob kiemgetal (kve/mL) Schimmels
(kve/ml)
Pseudomonas spp. (kve/ml) Coliformen (cfu/100mL) Enterokokken (kve/100mL)
REDUCTIEPERCENTAGE
99,9% 94,3% 100% 100% 100%

Wanneer Huwa-San TR-50 wordt toegediend, blijkt dat het aërobe kiemgetal en de schimmels, alsmede de Pseudomonas spp., E.coli, Coliforms en Enterococci sterk in concentratie afnemen.

2. Huwa-San TR-50 heeft geen fytotoxisch effect op de kersen

Om er zeker van te zijn dat de toevoeging van Huwa-San TR-50 geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de kersen, werden dompeltests uitgevoerd waarbij kersen van 3 verschillende variëteiten werden ondergedompeld in water met Huwa-San TR-50. De in deze test toegepaste concentratie was 10 x de gebruikersconcentratie, waarmee het slechtst denkbare scenario werd nagebootst.

Concentratie Contacttijd Schade (Ja/Nee)
Controle (0 mL/m³ Huwa-San) 5 min / 10 min Neen
10x gebruiksconcentratie Huwa-San TR-50 5 min / 10 min Neen

Uit deze proef is gebleken dat concentraties van Huwa-San TR-50 die tot 10 keer de aanbevolen gebruikersconcentratie hebben, ongeacht de contacttijd, geen invloed hebben op de kwaliteit van de kersen. Op die manier kan worden gegarandeerd dat de kersen niet worden beschadigd door het gebruik van het desinfectiemiddel.

Gebruikte producten

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Desinfectie van waswater voor zoete aardappelen

In samenwerking met Roam Technology evalueerde het Spaanse laboratorium Agrama de doeltreffendheid van Huwa-San TR-50 bij het elimineren van bacteriën en schimmels in het waswater van zoete aardappelen.