De uitdaging

Om de aardbeienproductie te garanderen, moet het jonge plantgoed vrij van ziekteverwekkers worden geteeld; het afsluiten van de watertoevoer van de trayvelden is dan ook niet zonder problemen. Bijgevolg is het van cruciaal belang dat het drainwater afkomstig van de trayvelden wordt ontsmet om plantpathogenen zoals Verticillum spp, Phytophthora spp, Pythium spp.,…. te voorkomen. In de loop van dit project werd Huwa-San TR-50 getest als ontsmettingstechniek om het verzamelde afvalwater te ontsmetten.

proefopstelling_Figuur1_trayfield_strawberry
Figuur 1: Schematische voorstelling van de proefmethode.

Proefopzet

Om verschillende desinfectietechnieken te testen en te vergelijken, werden 3 proefinstallaties gebouwd in het Onderzoekscentrum Hoogstraten (PCH). Het water van de trayvelden werd opgevangen in een voorput en vervolgens in de vuile afvoer gepompt.

Voor de techniek met Huwa-San TR-50 werd een voorfiltratiesysteem geïnstalleerd na de vuile afvoer. De trilzeef en de doekfilter verwijderen alle organische verontreiniging die zich in het opgevangen water bevindt. Het gefilterde water komt in de schone afvoer terecht waar Huwa-San TR-50 wordt toegediend via een pulspomp. Huwa-San TR-50 heeft een ontsmettende werking op de schone afvoer, zodat het water bij de volgende besproeiingsronde weer klaar is om te worden gebruikt (figuur 1).

Resultaten

Over een periode van 17 weken werden op vaste tijdstippen waterstalen genomen van zowel de vuile als de schone afvoer. De aanwezigheid van pathogene schimmels werd getest door middel van uitplating en ook door middel van DNA-multiscans. Om de doeltreffendheid van de verschillende technieken te bepalen, werden deze resultaten vergeleken met die van de langzame zandfilter die reeds in de PCH aanwezig was. De langzame zandfilter diende als referentiestandaard.

De resultaten van de uitplating voor de langzame zandfilter tonen een duidelijk verschil in kolonievormende eenheden per milliliter (kve/ml) tussen de vuile afvoer (grijze balk) en de schone afvoer (groene balk). Statistische modellen tonen een significante vermindering (asterisk + haakjes). Alle geteste desinfectietechnieken vertoonden een significante vermindering, waarbij Huwa-San TR-50 de grootste vermindering vertoonde.

Figuur 2a: Vergelijking van de resultaten van schimmelplating tussen vuile en schone afvoerkanalen van de verschillende ontsmettingstechnieken. Waar haakjes + asterisk een significant verschil aangeven tussen vuile en schone afvoeren
Figuur 2b: Vergelijking van de infectiepercentages op basis van DNA-multiscans tussen vuile en schone afvoerkanalen van de verschillende desinfectietechnieken. Ook hier wijzen de haakjes en de asterisk op een significant verschil.

De vuile afvoer begon met een gemiddelde van 1700 kve/ml, dat werd teruggebracht tot <100 kve/ml (zie figuur 2a). De DNA-multiscans bevestigden eveneens de ontsmettende werking van Huwa-San TR-50. Ook hier werd een significante en sterke vermindering van het infectieniveau vastgesteld (zie figuur 2b). Ten slotte werd een gewas- en phytophthora-evaluatie uitgevoerd (figuur 3). De gewasbeoordeling bevestigde gezond plantmateriaal, waarbij de stekken goed wortelden en geen fytotoxische schade opliepen. Bovendien vertoonden 9 van de 10 doorgesneden wortelstokken geen bruine verkleuring, en waren deze visueel vrij van Phytophthora spp.

Figuur 3a
Figuur 3b
Figuur 3c
Figuur 3d

Figuur 3a – 3b – 3c – 3d: Foto’s van het plantmateriaal en de wortelstokken tijdens de teelt en van Phytophthora spp. beoordeling.

Gegevens gegenereerd in het kader van het Recupa-project, gefinancierd door het EFRO in het kader van het programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Gebruikte producten

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Ontdek hoe u de verspreiding van Fusarium kunt voorkomen: onderzoeksresultaten

De verwelkingsziekte Fusarium bij sla kan volledig worden gedood op gereedschap en andere apparatuur door het juiste ontsmettingsmiddel te kiezen. Het is echter belangrijk de juiste aandacht te besteden aan dosering en contacttijden.