De uitdaging

In het verleden gebruikte de boerderij chloortabletten om te proberen het drinkwater te reinigen, maar door problemen met de stabiliteit en werkzaamheid van deze tabletten was er weinig tot geen desinfecterend middel aanwezig in het drinkwater op regelmatige basis.

Julia Mather poultry 2

Het is algemeen bekend dat als drinkwater niet goed wordt gedesinfecteerd en gecontroleerd op microbiële kwaliteit, biofilm en ziekteverwekkers vrij spel krijgen om te gedijen. Op een boerderij gebruiken veel vogels dezelfde drinklijnen, wat betekent dat als er problemen zijn met de waterkwaliteit, dit gevolgen heeft voor een groot aantal dieren. Bacteriën, virussen of protozoën kunnen via het drinkwater worden overgedragen en verschillende infectieziekten veroorzaken, zoals:

  • Chronische ademhalingsziekte (CRD)
  • Colibacillose
  • Pseudomonas-infectie
  • Ziekte van Newcastle
  • Besmettelijke bronchitis
  • Coccidiose

 

Water is een essentiële voedingsstof voor de dieren. Het is dan ook van essentieel belang om de kwaliteit van het water te waarborgen voor goede kuddeprestaties en ziketes te voorkomen bij de vleeskuikens, wat resulteert in lagere kosten en een hogere winst.

Onze oplossing

Julia sprak met haar dierenarts van Poultry Health Services over de waterkwaliteit op haar boerderij. De dierenarts adviseerde het gebruik van Huwa-San TR-50 om het drinkwatersysteem te desinfecteren. Interhatch, onze partner in pluimvee UK, bezocht samen met de vee-expert van Roam Technology de boerderij en voerde een grondig locatieonderzoek uit.

Als eerste stap werden er watermonsters genomen en werd er een gedetailleerde beoordeling van het watersysteem uitgevoerd. Om de beste toepassing van Huwa-San TR-50 te garanderen, werd geadviseerd om de toepassing te controleren. In overleg besloten ze een pomp te installeren voor elk afzonderlijk huis. Als onderdeel van de gedetailleerde locatie-inspectie door Roam Technology werd een terminale desinfectie van het systeem uitgevoerd. Deze procedure werd tussen de teelten door uitgevoerd om de biofilm in het systeem, die zich in de loop der tijd had opgebouwd, uit te roeien. Nadat de nieuwe cyclus was gestart, werd Huwa-San TR-50 continu gedoseerd, met een zeer lage dosering, om ervoor te zorgen dat het drinkwater schoon was en dat de biofilm zich niet opnieuw kon vormen.

Het gaat niet alleen om het product, maar ook om het advies en de training. Ik kan gerust zeggen dat ik maar één telefoontje verwijderd ben van alle ondersteuning die ik nodig heb. Dit is cruciaal om het beste uit producten te halen.

Julia Mather
Results Julia Mather
Prestatiecijfers

Gebruikte producten

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Voor biociden gelden strenge regelgevingskaders, waarvan de bijzonderheden per land kunnen verschillen. In dit geval houdt de toepassing zich volledig aan de regelgeving van het betreffende land, maar hoeft deze niet noodzakelijkerwijs te voldoen aan die van andere landen. Het is raadzaam om onze interne experts te raadplegen voor advies over specifieke toepassingen.

Verbeterde drinkwaterkwaliteit in een vleeskuikenbedrijf

Een vleeskuikenhouder in Spanje had een iets hoger sterftecijfer dan normaal. Op dat moment maakte de boer nog geen gebruik van de Huwa-San technologie om het drinkwatersysteem te reinigen.