Doel van de proefopzet

De proef vond plaats in 2 kassen, elk met een eigen irrigatiesysteem. In alle andere aspecten, zoals grootte, klimaat, variëteiten, bewateringsfrequentie, bewateringsvolume, zijn beide kassen analoog.

  • Eén kas werd eenmaal per 2 weken behandeld met Sili-Fert P.
  • De andere kas werd niet behandeld met Sili-Fert P en diende als controle.

Het doel van deze proef was om het effect van Sili-Fert P op de opbrengst enerzijds en op de kwaliteit van de vruchten anderzijds te controleren.

  • Om het effect op de opbrengst te controleren, registreerde de teler de geoogste kilogrammen per m² en stuks per m² over een periode van 14 weken.
  • Om het effect op de kwaliteit te beoordelen, werd ook het gemiddelde vruchtgewicht gemeten over een periode van 14 weken. De houdbaarheid werd ook geëvalueerd.

Voor de beoordeling van de houdbaarheid werden 10 oogstbare komkommers van dezelfde variëteit uit elke kas verzameld en onmiddellijk na de oogst gewogen om hun oorspronkelijke gewicht vast te leggen. Daarna werden de komkommers om de dag gewogen voor een periode van 12 dagen. Gewichtsverlies is direct gerelateerd aan waterverlies uit fruit, waardoor dit een belangrijke parameter is om te meten. Bovendien werden de komkommers visueel beoordeeld door ze te classificeren als stevig of papperig. De evaluaties werden gedocumenteerd met foto’s.

Cucumber 2

Resultaten

Na 14 weken kweken werden de gegevens statistisch verwerkt. Uit de test bleek dat het gemiddelde vruchtgewicht van de komkommers uit de met Sili-Fert P behandelde kas significant hoger was dan het gemiddelde vruchtgewicht van de komkommers uit de controle kas (zie tabel 1). De kg/m² en pcs/m² vertoonden een duidelijke trend met hogere waarden van de met Sili-Fert P behandelde kas vergeleken met de waarden van de controlekas.

Beide komkommerbatches verloren ongeveer evenveel gewicht gedurende de 12 dagen van de houdbaarheidsproef, met een iets beter resultaat voor de batch behandeld met Sili-Fert P. Verder werd er ook een duidelijke trend waargenomen in het aantal stevige versus papperige komkommers van beide batches.

Beide partijen beginnen met 100% stevige komkommers, maar na 7 dagen opslag daalt de controlepartij tot 75% stevige komkommers, terwijl de behandelde partij slechts daalt tot 90%. Na 12 dagen opslag daalt de controlebatch nog verder naar 70%, terwijl de behandelde batch nog steeds 85% stevige komkommers heeft.

Gebruikte producten

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Ontdek hoe u de verspreiding van Fusarium kunt voorkomen: onderzoeksresultaten

De verwelkingsziekte Fusarium bij sla kan volledig worden gedood op gereedschap en andere apparatuur door het juiste ontsmettingsmiddel te kiezen. Het is echter belangrijk de juiste aandacht te besteden aan dosering en contacttijden.