Fusarium Oxysporum kan volledig worden gedood op gereedschap en andere uitrusting door het juiste ontsmettingsmiddel te kiezen en te gebruiken. Het is echter belangrijk de juiste aandacht te besteden aan dosering en contacttijden. Een contacttijd van vijf seconden met Huwa-San TR-50 blijkt zeer effectief te zijn als het materiaal goed is voorgereinigd. Hierbij blijkt de stabilisatie van de waterstofperoxide een belangrijk onderdeel in de effectiviteit.

Wat is Fusarium Oxysporum?

Fusarium Oxysporum of “Fol”(Fusarium oxysporum f. sp. lactucae) kan vandaag reeds op een groot aantal slateeltbedrijven worden aangetroffen. Fol is een schimmel die oneindig in de bodem kan overleven. Daarnaast kan het ook overleven op dood plantaardig materiaal wanneer de waardplant niet aanwezig is. Bovengrondse verspreiding van de schimmel vindt plaats door de verspreiding van geïnfecteerd plantmateriaal, plantenresten, teeltbehandelingen en via waterdruppels.

Hygiëne is essentieel

Hygiëne is van cruciaal belang om verdere verspreiding te voorkomen. Hygiënische maatregelen (schoonmaken en ontsmetten van al het materiaal: kisten, messen, enz.) zijn ook van groot belang om de introductie van andere ziekteverwekkers te voorkomen, en ook om de verspreiding van Fol binnen het bedrijf te beperken.

Lange contacttijden zijn effectief, maar niet realistisch.

Van de Fusarium Oxysporum-sporen zijn de chlamydosporen het moeilijkst uit te roeien. De tests werden daarom uitgevoerd op deze specifieke sporen. Grond met chlamydosporen of overlevingsstructuren van Fol fysio 4 werden blootgesteld aan verschillende ontsmettingsmiddelen. Omdat een lange contacttijd in de praktijk niet haalbaar is, werd ook een kortere contacttijd van vijf seconden getest. De behandelde grond werd vervolgens op een voedingsbodem geplaatst en het afdodingspercentage werd berekend.

Stabilisatoren zijn zeer belangrijk bij het gebruik van peroxide

Met Huwa-San TR-50 werd een efficiëntie van 100% bereikt na slechts 5 seconden contacttijd. Anderzijds waren de andere desinfectiemiddelen niet zo doeltreffend als Huwa-San TR-50. Bovendien nam de afdoding van Fol duidelijk af naarmate de verpakking langer open was.

Toegepast product

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Sili-Fert P-behandeling bij Nederlandse komkommerteler

Een bekende komkommerteler in Nederland wilde zijn teeltmethoden en eindproducten naar een hoger niveau tillen. Er werd een proef met Sili-Fert P opgezet.