Fusarium kan volledig worden gedood op gereedschap en andere uitrusting door het juiste ontsmettingsmiddel te kiezen en te gebruiken. Het is echter belangrijk de juiste aandacht te besteden aan dosering en contacttijden. Een contacttijd van vijf seconden met Huwa-San TR-50 blijkt zeer effectief te zijn als het materiaal goed is voorgereinigd. Stabilisatoren en correcte opslag zijn belangrijk bij het gebruik van waterstofperoxide.

Wat is Fusarium?

Fusarium of “Fol”(Fusarium oxysporum f. sp. lactucae) kan vandaag reeds op een groot aantal slateeltbedrijven worden aangetroffen. Fusarium oxysporum is een schimmel die oneindig in de bodem kan overleven. Daarnaast kan het ook overleven op dood plantaardig materiaal wanneer de waardplant niet aanwezig is. Bovengrondse verspreiding van de schimmel vindt plaats door de verspreiding van ziek plantmateriaal, plantenresten, teeltbehandelingen en via waterdruppels.

Hygiëne is essentieel

Hygiëne is van cruciaal belang om verdere verspreiding te voorkomen. Hygiënische maatregelen (schoonmaken en ontsmetten van al het materiaal: kisten, messen, enz.) zijn ook van groot belang om de introductie van andere ziekteverwekkers te voorkomen, en ook om de verspreiding van Fol binnen het bedrijf te beperken.

Lange contacttijden zijn effectief, maar niet realistisch.

Van de Fusarium-sporen zijn de chlamydosporen het moeilijkst uit te roeien. De tests werden daarom uitgevoerd op deze specifieke sporen. Grond met chlamydosporen of overlevingsstructuren van Fol fysio 4 werden blootgesteld aan de volgende ontsmettingsmiddelen (zie tabel). Omdat een lange contacttijd in de praktijk niet haalbaar is, werd ook een kortere contacttijd van vijf seconden getest. De behandelde grond werd vervolgens op een voedingsbodem geplaatst en het uitroeiingspercentage werd berekend.

De resultaten
– Doeltreffendheid van Huwa-San TR-50 tegen Fol

Product Dosis H2O2 (%) Activeringstijd Uitroeiing (%)
Huwa-San TR-50 2,0 60 minuten 100,00
Huwa-San TR-50 4,0 5 seconden 100,00
Niet-gestabiliseerde waterstofperoxide 3,5 5 seconden 60,20

 

Stabilisatoren zijn zeer belangrijk bij het gebruik van peroxide

Met 4% Huwa-San TR-50 werd een efficiëntie van 100% bereikt na slechts 5 seconden contacttijd. Anderzijds was het niet-gestabiliseerde peroxide niet zo doeltreffend als Huwa-San TR-50. Bovendien nam de uitroeiing van Fol duidelijk af naarmate de verpakking langer open was.

Gebruikt product

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Kwekerij voor de verwerking van tomaten

Een kweker van jonge planten met een vestiging in Californië (VS) bemerkte verlies in hun productie en had ook te maken met kwaliteitsproblemen van het plantmateriaal.