Een contacttijd van twee seconden met Huwa-San TR-50 blijkt zeer effectief te zijn als het materiaal goed is voorgereinigd van organisch materiaal. Hierbij blijkt de stabilisatie van de waterstofperoxide een belangrijk onderdeel in de effectiviteit.

Lettuce 2

De uitdaging

Fusarium of “Fol”(Fusarium oxysporum f. sp. lactucae) wordt tegenwoordig aangetroffen in een groot aantal slakassen. Fusarium oxysporum
is een schimmel die eindeloos kan overleven in de grond, maar ook op dood plantmateriaal wanneer de waardplant niet aanwezig is. Bovengrondse verspreiding van de schimmel vindt plaats door de verspreiding van ziek plantmateriaal, plantenresten, teeltbehandelingen en via waterdruppels.

Hygiëne is van cruciaal belang om verdere verspreiding te voorkomen. Hygiënemaatregelen (schoonmaken en desinfecteren van alle materialen: kisten, messen, enz.) zijn ook van groot belang om de introductie van andere ziekteverwekkers te voorkomen en om de verspreiding van Fol binnen de kas te beperken.

Onze oplossing

Van de Fusarium-sporen zijn de chlamydosporen het moeilijkst uit te roeien. Daarom werden er twee tests uitgevoerd op deze specifieke sporen. In een eerste oppervlaktetest werd grond met chlamydosporen van Fol physio 4 blootgesteld aan gestabiliseerde (Huwa-San TR-50) en niet-gestabiliseerde waterstofperoxide. Omdat een lange contacttijd in de praktijk niet haalbaar is, werd ook een kortere contacttijd van vijf seconden getest.

De behandelde grond werd vervolgens op een voedingsbodem geplaatst en het uitroeiingspercentage werd berekend. Ten tweede werd een suspensietest (geen grond aanwezig) uitgevoerd met Fol physio 4 door chlamydosporen op een membraanfilter zeer kort te behandelen met gestabiliseerde waterstofperoxide (Huwa-San TR-50) waarna het ontsmettingsmiddel vacuüm van het membraan werd gefilterd. Net als bij test 1 werden de sporen uitgeplaat op een voedingsbodem om de mate van uitroeiing te bepalen.

Gebruikte producten

Huwa-San TR-50 is een geregistreerd biocide. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik het productlabel en de productinformatie.

Voor biociden gelden strenge regelgevingskaders, waarvan de bijzonderheden per land kunnen verschillen. In dit geval houdt de toepassing zich volledig aan de regelgeving van het betreffende land, maar hoeft deze niet noodzakelijkerwijs te voldoen aan die van andere landen. Het is raadzaam om onze interne experts te raadplegen voor advies over specifieke toepassingen.

Sili-Fert P-behandeling bij Nederlandse komkommerteler

Een bekende komkommerteler in Nederland wilde zijn teeltmethoden en eindproducten naar een hoger niveau tillen. Er werd een proef met Sili-Fert P opgezet.