Crazy Roots - tomato

Crazy Roots, wetenschappelijk bekend als Hairy Roots Disease of Root Mat Disease, komt voort uit de activiteit van Agrobacterium rhizogenes. Deze bacterie neemt zichzelf op in het DNA van de plant door een Ri-plasmide (een stukje DNA) over te brengen naar plantencellen. Bijgevolg verhoogt de plant de productie van voedingsstoffen voor de bacteriën en verhoogt ze de gevoeligheid voor auxinehormonen, wat culmineert in een ongebreidelde wortelgroei – het kenmerk van Crazy Roots. Vooral gewassen als komkommer, tomaat en aubergine zijn gevoelig voor dit fenomeen.

Marijke Poortmans, Product Manager bij Roam Technology, doet een vaststelling: “De daling van de aanwezigheid van Crazy Roots in de tuinbouw kan worden toegeschreven aan verhoogde hygiënepraktijken, hoewel de dreiging blijft bestaan.” Het uitroeien van Crazy Roots na infectie vormt inderdaad een enorme uitdaging.

In het BARATom-initiatief verdiepen telers zich, in samenwerking met Scientia Terrae, KU Leuven, Proefstation voor Groenteteelt en Onderzoekscentrum Hoogstraten, in innovatieve methoden om Agrobacterium rhizogenes te bestrijden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van biocontrolemiddelen en anti-biofilmverbindingen. Biofilm, een cruciale factor, dient als toevluchtsoord voor bacteriën, waardoor conventionele behandelingen niet effectief zijn tenzij de biofilm nauwgezet wordt aangepakt.

Huwa-San TR-50

Goede resultaten Huwa-San

“Bij deze proeven komt Huwa-San er positief uit”, vertelt Marijke, die aangeeft dat de anti-biofilm werking van Huwa-San hierin een belangrijke rol lijkt te spelen. “Huwa-San voorkomt het ontstaan van de biofilm, en dus bijgevolg ook de habitat van Agrobacterium rhizogenes.” Zowel met als zonder een anti-biofilm molecuul, wordt de aanwezigheid van Agrobacterium rhizogenes verminderd vastgesteld na behandeling met Huwa-San in een tomatenteelt. Hierbij gaat het zowel om een continue toediening tijdens de teelt, als dosering van een hogere concentratie met een langere inwerkingstijd tijdens de teeltwissel. “Tijdens de teeltwissel werkt het als desinfectant zodat met een schone lei aan een nieuwe teelt gestart kan worden, waarbij de continue dosering vervolgens voorkomt dat de bacterie zou kunnen opkomen.”

“Van Huwa-San weten we dat het actief blijft tot aan het einde van de leidingen, en dat is belangrijk bij het bestrijden van biofilm. Dit is al een belangrijk verschil ten opzichte van  standaard peroxide behandelingen. Biofilm wordt beschermd door de extracellulaire matrix, oftewel de slijmlaag. Gewone peroxide valt snel uiteen in deze laag en we weten dat Huwa-San er dieper ingaat”, vertelt Marijke.

In de voortdurende zoektocht naar landbouwinnovatie fungeert Huwa-San als een baken, met haar superieure stabiliteit en zonder schadelijke reststoffen.