Crazy Roots outbreak controlled with Huwa-San TR-50

Met 50ha teelgebied verspreid over 2 locaties, benut de teler 18ha voor komkommerteelten. In dit gebied is bij 3 van hun kassen een besmetting met Crazy Roots bevestigd. Toen hij zich tot Royal Brinkman wendde voor een oplossing, was het accountmanager Peter Janssen die voorstelde Huwa-San TR-50 te gebruiken – een beproefd product tegen Crazy Roots.

Samen met Peter Janssen werd een actieplan op maat opgesteld en ten uitvoer gebracht, met aanbevelingen voor specifieke acties die moesten worden ondernomen.

Crazy Roots outbreak controlled with Huwa-San TR-50

De resultaten van laboratoriumtests op de vuile afvoer bevestigden hoge gehalten aan Agrobacteriën. Het actieplan voorzag een schokdosis met verhoogde concentraties Huwa-San TR-50 en de installatie van proportionele doseersystemen voor een gecontroleerde, constante dosering van Huwa-San TR-50 op een laag niveau. Zo bleef het systeem schoon nadat het eenmaal was gereinigd. Maar zelfs bij gecontroleerde proportionele dosering zijn regelmatige controles altijd aan te bevelen.

Bij voortdurende controles en tests van het systeem is gebleken dat deAgrobacterium-niveaus aanzienlijk zijn gedaald, waardoor de druk van ziekteverwekkers op het gewas is verminderd.

Naast een verbeterde algemene productkwaliteit, stelden we een verhoogde productie van 2 komkommers per plant vast.

Toonaangevend Nederlands komkommerproductiebedrijf

Dit resulteert in een omzetstijging van ongeveer 500.000 euro op jaarbasis.

Het is bekend dat dit productiebedrijf veel belang hecht aan kwaliteit en innovatie. Bovendien hebben zij nu ook een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van desinfectie, dankzij een gestructureerd en consequent gevolgd hygiëneplan. Samen met onze uitgebreide ondersteuning bleek dit een winnende combinatie te zijn. De teeltmanagers werden nauwgezet begeleid, zodat het volledige potentieel van Huwa-San ingezet werd. De ontsmettingsprotocollen van Huwa-San werden geëvalueerd en verbeterd van teeltwissel tot teeltwissel. Doseersystemen werden toegevoegd en geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat het juiste volume Huwa-San TR-50 werd gedoseerd. In het kader van onze voortdurende klantenondersteuning hebben frequente follow-up- en overlegvergaderingen het nodige vertrouwen gecreëerd bij de teeltmanagers. Dit managementteam was zeer proactief en hands-on in hun aanpak, wat heeft bijgedragen tot een zeer succesvol resultaat.