De uitdaging

 

In een waterzuiveringsinstallatie in Killaloe in de provincie Ontario, in Canada, werd jarenlang chloor gebruikt als ontsmettingsmiddel. Door het gebruik van chloor worden echter toxische bijproducten (trihalomethanen (THM’s)) gevormd wanneer chloor reageert met in het water aanwezig organisch materiaal. Trihalomethanen zijn kankerverwekkend en daarom heeft het Ministerie van Milieu bepaald dat het gehalte aan THM’s in drinkwater niet meer dan 100 μg/l mag bedragen.

Bij overschrijding van de wettelijke grenswaarde van 100 μg/l werd het drinkwatersysteem doorgespoeld en werd het water in de heldere putten ververst. Dit was een effectieve oplossing, maar het was tijdelijk en had een paar nadelen. Deze methode was inefficiënt, omdat grote hoeveelheden behandeld water werden verspild. Deze methode was ook zeer kostbaar door het gebruik van chemicaliën en elektriciteit voor de behandeling van afvalwater.

Onze oplossing

Het Ontario Clean Water Agency (OCWA) en SanEcoTec stelden een oplossing voor op basis van de Huwa-San technologie. Het hoofddoel was het gebruik van chloor te elimineren, en bijgevolg de productie van kankerverwekkende trihalomethanen tot een minimum te beperken.

Het product dat werd geïntroduceerd was Huwa-San TR 50 omdat het een kleurloos, smaakloos en reukloos ontsmettingsmiddel is. Dit staat in schril contrast met een behandeling met chloor. Chloor voegt immers een onaangename smaak en irriterende geur aan het water toe, waar eindconsumenten een hekel aan hebben en over klagen.

Deze waterzuiveringsinstallatie in Killaloe had ook een probleem met biofilm op de leidingen. Dit zijn perfecte schuilplaatsen voor bacteriën en andere virussen en ziekteverwekkers, die het water verontreinigen en een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit. Door Huwa-San TR-50 in de leidingsystemen te doseren, werd de biofilm volledig verwijderd, wat resulteerde in een verbeterde bacteriologische waterkwaliteit.

De directeur van OCWA, Andy Valickis, zegt dat Huwa-San een uitstekend alternatief is voor chloor als ontsmettingsmiddel voor drinkwater. Hij stelt dat Huwa-San een oplossing biedt voor alle waterbehandelingssystemen die problemen hebben met de vorming van THM’s en andere giftige bijproducten, als gevolg van het gebruik van chloor als ontsmettingsmiddel.

Huwa-San TR-50

Industrieel hygiënemanagement – Cosmetische industrie

Roam Technology werd eind jaren 90 benaderd door een van 's werelds grootste cosmeticabedrijven. In die tijd gebruikten zij een mengsel van traditionele ontsmettingsproducten, wat tot problemen leidde.